Řídící výbor

ČZU v Praze

Lenka Kouřimská

VŠCHT

Jana Hajšlová

VŠCHT

Jana Pulkrabová

VÚPP

Aleš Landfeld

VÚPP

Zuzana Šmídová

Vědecká rada

ENEA, METROFOOD-RI

Claudia Zoani

CAFIA

Petr Cuhra

TU München

Michael Rychlik

SVS Praha

Jan Rosmus

Komise pro otevřený přístup

VÚPP

Radko Pechar

MUNI Brno

Karel Šmejkal

Otevřený přístup

METROFOOD-CZ poskytuje své služby širokému spektru uživatelů, vědci, akademici, vládní dohled, maloobchodníci s potravinami, spotřebitelé a široká veřejnost. Těmito koncovými uživateli mohou být veřejné a soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v mnoha vědeckých oborech (metrologie, analytická chemie, analýzy potravin, složení potravin, výživa, kvalita a bezpečnost potravin, zpracování potravin; epidemiologické studie a analýzy rizik); potravinářské podniky; instituce a poskytovatelé služeb v potravinářství (vzdělávání, výzkum, distribuce potravin, dodavatelé). Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřena všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa.