Od pole až po vidličku

The METROFOOD-CZ research infrastructure in the field of food covers the whole agri-food chain from

Primární produkce

Potravinářství
&
technologie

výživa
&
dietetika

Služby

Agroenvironmentální chemie

analýza přírodních biologicky aktivních látek; pultanty; rezidua; technologické kontaminanty; přírodních toxických látek.

Analýza potravin

metrologie a testování potravin včetně nápojů a doplňků stravy, potravinářských a farmaceutických surovin a produktů,

Metabolomika

metabolomické studie následované chemometrickým zpracováním dat zaměřeným na autentizaci potravin / krmiv / doplňků stravy

Chemie potravin

vývoj nových analytických metod pro řízení vznikajících hrozeb, necílové screeningové strategie

Potrevinářská mikrobiologie a výživa

široká škála výzkumů mikrobioty, příznivých i škodlivých účinků na bezpečnost a kvalitu potravin, vliv na veřejné zdraví

Foodomika

analýza, která kombinuje vědy o potravinách a výživě s nejnovějšími poznatky z analytické chemie a využívá omikcých nástrojů a bioinformatiky

Zařízení a vybavení

Otevřený přístup

METROFOOD-CZ poskytuje své služby širokému spektru uživatelů, vědci, akademici, vládní dohled, maloobchodníci s potravinami, spotřebitelé a široká veřejnost. Těmito koncovými uživateli mohou být veřejné a soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v mnoha vědeckých oborech (metrologie, analytická chemie, analýzy potravin, složení potravin, výživa, kvalita a bezpečnost potravin, zpracování potravin; epidemiologické studie a analýzy rizik); potravinářské podniky; instituce a poskytovatelé služeb v potravinářství (vzdělávání, výzkum, distribuce potravin, dodavatelé). Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřena všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa.

experimental fields and livestocks

Zařízení pro praktický výcvik jako např. experimental field and stable, ornamental garden, glasshouses

Several experimental fields and greenhouse facilities dedicated to field trials, plant protection and breeding programmes including organic farming and integrated farming systems are available. Experimental field stations include also certified organic field area used for traditional and non-selected field crop varieties, mainly cereals, potatoes, medicinal and aromatic plants.

Expert research in the areas of animal nutrition, feed and feed mixtures usage and in the evaluation of feed quality as well advisory services in mentioned areas.

Sample preparation

Core analytical equipment and a variety of the equipment and laboratories used for sample preparation and bio-assaying in order to assess quality of agricultural products

Sample extraction and preparation is done by supercritical fluid extraction unit Applied Separation SPEED SFE HELIX, multipurpose centrifuge evaporators and preparative HPLC Agilent 1260 Infinity. For specific purposes pipetting robot Tecan Freedom EVO and multi-plate readers e. g. Bio-Tek CYTATION III could be used

laboratory of cereals

The research activity is focused on the issue of quality of wheat varieties, on the evaluation of milling and baking properties of flour and dough and pastry. A special area of research is the connection between the hardness (properties) of the endosperm of wheat grain and the course of grain preparation, its processing in the mill and other quality evaluation of flour, rheological properties of the dough and characteristics of the produced pastry. On the experimental baking line, baking experiments are performed, in which a batch of 1000 g of flour is used as standard.

NMR Spectrometer

500 MHz NMR Bruker AVANCE III HD, nuclear magnetic resonance spectroscopy can be used to study the structure of mole-cules, the interaction of various molecules, kinetics or dynamics of molecules, and the composition of mixtures of biological or synthetic solutions or composites. The size of molecules of interest can range from a small organic molecule or metabolite, to a mid-sized peptide or natural product, all the way up to proteins of several tens of kDa in molec-ular weight.

NMR complements other structural and analytical techniques such as X-ray, crystallog-raphy, and mass spectrometry. NMR’s advantage is it’s unique ability to allow the non-destructive and quantitative study of molecules in solution, in solid state, and allow the study of biological fluids.

MALDI-TOF

Bruker autoflex speed TOF/TOF  MALDI based mass spectrometer with MALDI Biotyper for identification and classification of microorganisms is a revolutionary approach to definitive identification and speciation of microorganisms. Autoflex speed delivers mass accuracy ≤ 2 ppm and maximum resolving power >26,000 in reflectron mode due to its patented PAN™ technology and unique FlashDetector. In linear mode, ions with molecular weight >500 kDa can be detected using the FlashDetector.

MALDI-TOF finds application in a number of areas such as proteomics research, biomarker discovery, analysis of biotherapeutics, bioassay development and metabolite distribution, molecular histology/MALDI Imaging, polymer analysis, glycan and glycoprotein analysis, microorganism identification, intact protein sequencing …

LC/MS systems

 • 6560 Ion Mobility Q-TOF – Quadrupole Time-of-Flight (IM-QTOF) LC/MS system high performance ion mobility coupled with 1290 Infinity UHPLC (Agilent Technologies);
 • 2x 6495 TripleQuad – triple quadrupole LC/MS system coupled with 1290 Infinity II UHPLC (Agilent Technologies);
 • 6600 TripleTOF – high resolution QTOFMS with SelexION® ION Mobility Technology (SCIEX) coupled with UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex);
 • 5500 QTRAP  –  quadrupole-linear ion trap (SCIEX) coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • 6500+ QTRAP – quadrupole-linear ion trap (SCIEX) coupled with 1290 Infinity II UHPLC (Agilent Technologies); QExactive Plus™ – Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo Fisher Scientific) coupled with UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex);
 • Exactive – a benchtop OrbitrapMS, (Thermo Fisher Scientific) coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • SYNAPT G2-Si High Definition MS System – QTOFMS with ion mobility coupled with  Acquity UPC2 System (Waters);
 • SYNAPT G2 HDMS – QTOFMS with ion mobility coupled withAcquity UPLC (Waters);
 • Xevo TQ-S – triple quadrupole coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • Quattro Premier XE – triple quadrupole/ACQUITY QDa Mass Detector coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • LC-QTOF Bruker IMPACT II

GC/MS systems

 • GC/MS system: 7010 GC/MS Triple Quad coupled with 7890B GC (Agilent Technologies);
 • 7200B GC/QTOF – high-resolution QTOFMS coupled with 7890B GC and  automated SPME unit (Agilent Technologies);
 • 3x 7000B GC/MS Triple Quad coupled with 7890A GC  (Agilent Technologies);
 • Pegasus GC–HRT – high-resolution TOFMS (LECO) coupled with 7890A GC (Agilent Technologies) and automated SPME unit (Gerstel);
 • Pegasus 4D – high-speed TOFMS Pegasus III (LECO)c oupled with 6890 GC×GC system (Agilent Technologies) and automated SPME unit (Gerstel)
 • Ambient MS system: Direct Analysis in Real Time – DART (Ion Sence) connected to ExactiveMS (Thermo Scientific);
 • GC-QTOF Agilent 7200,

Testing laboratory ISO 17025

Scope of accreditation –  complete list
 • Determination of pesticide residues and their metabolites
 • Determination of chlorinated alkanes
 • Determination of mycotoxins and their metabolites
 • Determination of POP, PAH and HFR and their derivatives and metabolites
 • Determination of acrylamide
 • Determination of furan and its methyl-derivatives
 • Screening, identification and determination of volatile and semivolatile compounds including aromatic components
 • Metabolomic ´fingerprinting´ /profiling
 • Determination of MCPD esters and glycidylesters
 • Determination of fatty acids, ethanol, methanol
 • Determination of coca alkaloids
 • Detection, identification and determination of cannabinoids
 • Determination of anabolic steroids
 • Determination of plant alkaloids
 • Determination of metabolites of organic contaminants
 • Determination of food additives, food colours and folic acid