Od pole až po vidličku

Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ pokrývá celý zemědělsko-potravinářský řetězec

Primární produkce

Potravinářství
&
technologie

výživa
&
dietetika

Služby

Agroenvironmentální chemie

analýza přírodních biologicky aktivních látek; pultanty; rezidua; technologické kontaminanty; přírodních toxických látek.

Analýza potravin

metrologie a testování potravin včetně nápojů a doplňků stravy, potravinářských a farmaceutických surovin a produktů,

Metabolomika

metabolomické studie následované chemometrickým zpracováním dat zaměřeným na autentizaci potravin / krmiv / doplňků stravy

Chemie potravin

vývoj nových analytických metod pro řízení vznikajících hrozeb, necílové screeningové strategie

Potrevinářská mikrobiologie a výživa

široká škála výzkumů mikrobioty, příznivých i škodlivých účinků na bezpečnost a kvalitu potravin, vliv na veřejné zdraví

Foodomika

analýza, která kombinuje vědy o potravinách a výživě s nejnovějšími poznatky z analytické chemie a využívá omikcých nástrojů a bioinformatiky

Zařízení a vybavení

Otevřený přístup

METROFOOD-CZ provides its services to a wide range of users, researchers, academics, government supervisors, food retailers, consumers and the general public. These end-users can be public and private research laboratories and research groups active in many scientific fields (metrology, analytical chemistry, food analysis, food composition and nutrition, food quality and safety, food processing; epidemiological studies and risk analysis); food companies; institutions and services (education, research, food distribution, input supplies). The METROFOOD-CZ research infrastructure is open to all users with interesting scientific projects from all over the world.

pokusné stáje a pozemky

Zařízení pro praktický výcvik jako např. pokusnéstáje, pozemky a skleníky

Infrastruktura disponuje celou řadou pokusných pozemků a skleníků určených pro polní pokusy, ochranu rostlin a šlechtitelské programy včetně ekologického zemědělství a integrovaných produkčních systémů. Součástí experimentálních polních stanic jsou také certifikované ekologické polní plochy využívané pro pěstování tradičních i nových odrůd polních plodin, především obilovin, brambor, léčivých a aromatických rostlin.

Nabízíme odborný výzkum v oblasti výživy zvířat, využití krmiv a krmných směsí, hodnocení kvality krmiv a poradenství ve výše uvedených oblastech.

příprava vzorků

Poskytujeme základní analytické vybavení a různá zařízení a laboratoře používané k přípravě vzorků a biologickému zkoušení za účelem hodnocení kvality zemědělských produktů.

Extrakce a příprava vzorků lze provést pomocí superkritické fluidní extrakční jednotky Applied Separation SPEED SFE HELIX, víceúčelové centrifugové odparky a preparativní HPLC Agilent 1260 Infinity. Pro specifické účely lze použít také automatické pipetování robotem Tecan Freedom EVO. K vyhodnocení biologických testů využíváme např. multidetekční reader Bio-Tek CYTATION III.

laboratoř zkoušení jakosti obilovin

Laboratoř zkoušení jakosti obilovin je přístrojově komplexně vybavena pro zpracování a analýzy vzorků obilovin podle nákupního hodnocení produktů. Speciální vybavení umožňuje hodnocení pšenice a žita v zrnu, šrotu, mouce a těstě z mlýnsko-pekárenského hlediska. Pomocí laboratorního mlecího automatu je možné připravit mouku pro anylýzy nebo pro hodnocení vzorků pečiva z pekařského pokusu.

NMR Spektrometr

500 MHz NMR Bruker AVANCE III HD, spektroskopii nukleární magnetické rezonance lze použít ke studiu struktury molekul, interakcí různých molekul, kinetiky nebo dynamiky molekul a složení směsí biologických nebo syntetických roztoků či kompozitů. Velikost molekul, které nás zajímají, může sahat od malých organických molekul nebo metabolitů přes středně velké peptidy nebo přírodní produkty až po proteiny o molekulové hmotnosti několika desítek kDa.

NMR complements other structural and analytical techniques such as X-ray, crystallog-raphy, and mass spectrometry. NMR’s advantage is it’s unique ability to allow the non-destructive and quantitative study of molecules in solution, in solid state, and allow the study of biological fluids.

MALDI-TOF

Bruker autoflex speed TOF/TOF  + MALDI Biotyper pro identifikaci a klasifikaci mikroorganismů představuje revoluční přístup k definitivní identifikaci a speciaci mikroorganismů. Díky patentované technologii PAN™ a jedinečnému detektoru FlashDetector poskytuje Autoflex speed hmotnostní přesnost ≤ 2 ppm a maximální rozlišovací schopnost >26 000 v reflektronovém režimu. V lineárním režimu lze pomocí detektoru FlashDetector detekovat ionty s molekulovou hmotností >500 kDa.

MALDI-TOF nachází uplatnění v řadě oblastí, jako je výzkum proteomiky, objevování biomarkerů, analýza bioterapeutik, vývoj biologických testů a distribuce metabolitů, molekulární histologie/MALDI zobrazování, analýza polymerů, analýza glykanů a glykoproteinů, identifikace mikroorganismů, sekvenování intaktních proteinů ...

LC/MS systémy

 • 6560 Ion Mobility Q-TOF – Quadrupole Time-of-Flight (IM-QTOF) LC/MS system high performance ion mobility coupled with 1290 Infinity UHPLC (Agilent Technologies);
 • 2x 6495 TripleQuad – triple quadrupole LC/MS system coupled with 1290 Infinity II UHPLC (Agilent Technologies);
 • 6600 TripleTOF – high resolution QTOFMS with SelexION® ION Mobility Technology (SCIEX) coupled with UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex);
 • 5500 QTRAP  –  quadrupole-linear ion trap (SCIEX) coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • 6500+ QTRAP – quadrupole-linear ion trap (SCIEX) coupled with 1290 Infinity II UHPLC (Agilent Technologies); QExactive Plus™ – Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo Fisher Scientific) coupled with UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex);
 • Exactive – a benchtop OrbitrapMS, (Thermo Fisher Scientific) coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • SYNAPT G2-Si High Definition MS System – QTOFMS with ion mobility coupled with  Acquity UPC2 System (Waters);
 • SYNAPT G2 HDMS – QTOFMS with ion mobility coupled withAcquity UPLC (Waters);
 • Xevo TQ-S – triple quadrupole coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • Quattro Premier XE – triple quadrupole/ACQUITY QDa Mass Detector coupled with Acquity UPLC (Waters);
 • LC-QTOF Bruker IMPACT II

GC/MS systémy

 • GC/MS system: 7010 GC/MS Triple Quad coupled with 7890B GC (Agilent Technologies);
 • 7200B GC/QTOF – high-resolution QTOFMS coupled with 7890B GC and  automated SPME unit (Agilent Technologies);
 • 3x 7000B GC/MS Triple Quad coupled with 7890A GC  (Agilent Technologies);
 • Pegasus GC–HRT – high-resolution TOFMS (LECO) coupled with 7890A GC (Agilent Technologies) and automated SPME unit (Gerstel);
 • Pegasus 4D – high-speed TOFMS Pegasus III (LECO)c oupled with 6890 GC×GC system (Agilent Technologies) and automated SPME unit (Gerstel)
 • Ambient MS system: Direct Analysis in Real Time – DART (Ion Sence) connected to ExactiveMS (Thermo Scientific);
 • GC-QTOF Agilent 7200,

testovací laboratoř ISO 17025

Rozsah akreditace - úplný seznam
 • Stanovení reziduí pesticidů a jejich metabolitů
 • Stanovení chlorovaných alkanů metodou
 • Stanovení mykotoxinů a jejich metabolitů
 • Stanovení persistentních organochlorových polutantů (POPs), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a halogenovaných retardérů hoření (HFRs), jejich metabolitů a derivátů
 • Stanovení akrylamidu
 • Stanovení furanu a jeho derivátů
 • Screening, identifikace a stanovení volatilních a semivolatilních látek, včetně složek aroma, metodou
 • Identifikace a stanovení složek metabolomu na základě metabolomického „fingerprintingu“ / profilování metodou HRMS
 • Stanovení esterů MCPD a glycidylesterů
 • Stanovení mastných kyselin metodou
 • Stanovení alkaloidů koky a určení zdroje jejich původu
 • Detekce, identifikace a stanovení kanabinoidů, screening nečistot a degradačních produktů
 • Stanovení anabolických steroidů metodo
 • Stanovení rostlinných alkaloidů metodou
 • Stanovení metabolitů organických kontaminantů
 • Stanovení přídatných látek metodou