METROFOOD-RI map

METROFOOD-CZ

LM2023064; LM2018100

velká výzkumná infrastruktura

národní uzel Evropské výzkumné infrastruktury

METROFOOD-CZ je první velká infrastruktura v České republice zaměřená na zemědělství, výživu a potravinářské vědy. Tato oblast vyžaduje multidisciplinární přístup a odborné znalosti v oblasti chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, technologie potravin, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí.

metrofood-ri

Infrastruktura pro podporu metrologie v potravinářství a výživě

Metrologické služby na vysoké úrovni v oblasti potravin a výživy pro zvýšení kvality a bezpečnosti potravin

METROFOOD-RI je distribuovaná výzkumná infrastruktura zaměřená na podporu vědecké excelence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Poskytuje špičkové metrologické služby v oblasti potravin a výživy, které zahrnují průřez interdisciplinárními a vzájemně propojenými oblastmi v celém řetězci výroby potravin, včetně primární produkce, udržitelného rozvoje, bezpečnosti potravin, kvality, sledovatelnosti a autenticity, bezpečnosti životního prostředí a vlivů na lidského zdraví.

Konsorcium METROFOOD-RI zahrnuje 48 institucí z 18 evropských zemí (15 členských států a 5 přidružených zemí). Tato výzkumná infrastruktura byla zahrnuta do cestovní mapy ESFRI v roce 2018.

Časová osa
velká výzkumná infrastruktura
zapojené instituce

METROFOOD-CZ je distribuovaná výzkumná infrastruktura, kterou tvoří tři partnerské instituce

  • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU, hlavní koordinátor),
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT),
  • Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP).
 
 

O nás

Akronym:
METROFOOD-CZ

Název:
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice
Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition in the Czech Republic

Oblast:
Zdraví a potraviny

Koordinátor:
Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)
Czech University of Life Sciences Prague

Adresa:
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Služby a uživatelé

METROFOOD-CZ poskytuje své služby široké škále uživatelů, výzkumníkům, akademickým pracovníkům, dozorovým orgánům statní správy, obchodníkům s potravinami, spotřebitelům a široké veřejnosti. Tito koncoví uživatelé mohou být veřejné i soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v mnoha vědních oblastech (metrologie, analytická chemie, analýza potravin, složení potravin a výživa, kvalita a bezpečnosti potravin, zpracování potravin; epidemiologické studie a analýza rizik); potravinářské společnosti; instituce a služby (vzdělání, výzkum, distribuce potravin, dodávky vstupů). Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřená všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa

cs_CZCS