METROFOOD: Klíč k inovacím v oblasti potravin a výživy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU (FAPPZ) dosáhla dalšího milníku v rámci budování velké výzkumné infrastruktury METROFOOD a pod vedením koordinátorky prof. Lenky Kouřimské, se na ČZU zahajuje realizace několika podpůrných projektů, které významně podpoří rozvoj této infrastruktury.

Výzkumné infrastruktury představují pilíř pokročilého výzkumu a inovací a poskytují nezbytné zdroje a služby pro rozvoj vědy a technologií. METROFOOD-CZ, jako národní uzel mezinárodního konsorcia METROFOOD-RI, které sdružuje 48 institucí z 18 evropských zemí, hraje v tomto kontextu klíčovou roli. Tato infrastruktura se zaměřuje na širokou škálu výzkumných aktivit, od primární zemědělské výroby až po finální potravinářské produkty, přičemž klade důraz na kvalitu, autenticitu, bezpečnost a sledovatelnost potravin. Již v roce 2018 byl METROFOOD zahrnut do cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a nyní zahájil novou fázi svého vývoje s realizací projektu METROFOOD-EPI, podpořeného z programu Horizont Europe. Tato nová fáze umožní vytvoření právnické osoby pro správu infrastruktury, tzv. ERIC (European Research Infrastructure Consortium), což výrazně zefektivní řízení mezinárodního konsorcia a přispěje k jeho konsolidaci v evropském výzkumném prostředí.

Souběžně s rozvojem právní entity této výzkumné infrastruktury proběhne rovněž modernizace výzkumných pracovišť na ČZU v rámci projektu “METROFOOD-CZ – Modernizace výzkumné infrastruktury” (CZ.02.01.01/00/23_015/0008202). Projekt, podpořený EU prostřednictvím programu OP JAK, obdržel finanční prostředky ve výši 115,3 milionu Kč, z nichž více než 60 milionů Kč je určeno pro ČZU jako hlavního koordinátora. Rozvoj infrastruktury umožní provádění sofistikovanějších analýz potravinářských produktů a lepší sledování kvality a bezpečnosti surovin a potravin v celém výrobním procesu. Dojde ke zlepšení kvality a výsledků výzkumu, rozšíření portfolia služeb pro uživatele infrastruktury a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. Díky těmto inovacím bude možné provádět sofistikované cílené i necílené analýzy potravinářských produktů a lepší sledování nutriční, senzorické, technologické a hygienické kvality a bezpečnosti potravinových surovin a potravin, čímž se otevře cesta pro vývoj nových metod a technologií s potenciálem pozitivně ovlivnit potravinářský průmysl a zdraví spotřebitelů.

 

en_USEN