V4 konference: Výzkumné infrastruktury

V dubnu 2024 se v Bruselu konala významná konference V4 o výzkumných infrastrukturách, pořádaná Czech Liaison Office for Education and Research (CZELO). Toto setkání přilákalo široké spektrum expertů, zástupců výzkumných infrastruktur, a také zástupce ministerstev a Evropské komise. Program konference se zaměřil na sdílení příkladů dobré praxe a aktuální diskusi o výzkumných infrastrukturách v regionu V4, a nabídl účastníkům rozsáhlé příležitosti pro networking a podnětné diskuze s odborníky z relevantních odvětví.

Program zahájil José Luis Martínez, předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a během konference byly představeny významné infrastrukturní projekty z V4 zemí, jako je Extreme Light Infrastructure (ELI), eLTER a Poznaňské centrum superpočítačových a síťových technologií (PCSS), spolu s příspěvky od asociace European Open Science Cloud (EOSC). V průběhu dvou panelových diskuzí si účastníci vyměňovali osvědčené postupy v rámci řízení a rozvoje infrastruktur, mezinárodní spolupráce a strategie pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti. Diskuze zdůraznily potřebu národních zdrojů financování, zpřesnění metodik kalkulace nákladů a posílení podpory pro sdílení znalostí mezi výzkumnými infrastrukturami.

Mgr. Marcela Sedláčková, zástupkyně výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ, která se konference za Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodní zdrojů ČZU v Praze zúčastnila, zdůraznila významný přínos konference: „Setkání nám připomnělo zásadní roli výzkumných infrastruktur v budování kapacit, vědecké spolupráci, výměně znalostí a podpoře technologického pokroku. Díky konferenci získala infrastruktura METROFOOD-CZ nové perspektivy pro svůj další rozvoj a podnětné vhledy, které jsou klíčové pro úspěšný vstup do European Research Infrastructure Consortium (ERIC)“. Tato nová fáze, připravovaná v rámci projektu METROFOOD-EPI, umožní vytvoření právnické osoby pro správu infrastruktury METROFOOD, což výrazně zefektivní řízení mezinárodního konsorcia a přispěje k jeho konsolidaci v evropském výzkumném prostředí.

 

en_USEN