METROFOOD-EPI KICK OFF-MEETING

Dne 1. ledna 2024 byla zahájena nová fáze projektu METROFOOD-RI zaměřeného na rozvíjení výzkumné infrastruktury pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě, jehož koordinátorem pro Českou republiku je prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Cílem infrastruktury je provozování a podpora nového interdisciplinárního výzkumu v oblastech od primární zemědělské výroby, zpracování a technologie potravin až po kvalitu, autenticitu a bezpečnost potravin, surovin, produktů a doplňků stravy. Konsorcium METROFOOD-RI zahrnuje 48 institucí z 18 evropských zemí (15 členských států a 5 přidružených zemí).

 

Posun výzkumné infrastruktury METROFOOD-RI do fáze „Early Stage Implementation“ má zajistit dílčí projekt METROFOOD-EPI v rámci programu Horizont Evropa, jehož je cílem je její další rozvoj a implementace. Tento krok je zásadní pro posílení výzkumných kapacit v oblasti potravin a zemědělství. Úvodní setkání k projektu METROFOOD-EPI proběhlo ve dnech 24. a 25. ledna 2024 na Technické univerzitě v Mnichově (Freising).

Projekt METROFOOD-EPI se zaměřuje na několik klíčových oblastí, včetně vytvoření právnické osoby pro správu infrastruktury, specifikace technické implementace zaměřené na poskytování služeb, konsolidace pozice projektu v evropském výzkumném prostředí a zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Dosažení cílů v těchto oblastech umožní uživatelům výzkumné infrastruktury (výzkumným pracovníkům, politikům, inspekčním a kontrolním orgánům, zemědělským a potravinářským společnostem, spotřebitelům a občanům) přístup k široké škále služeb, nejmodernějším laboratořím, zařízením a experimentálním strukturám.

Úvodního setkání k projektu METROFOOD-EPI na Technické univerzitě v Mnichově (Freising) se zúčastnila koordinátorka pro Českou republiku, prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
en_USEN