CzechFoodChem 2021

Letošní Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná distanční formou ve dnech 24.-26. května 2021. Nepochybujeme o tom, že pandemická situace a s ní spojené restrikce nám nijak nezabrání se setkat alespoň virtuálně, a že alternativní formy komunikace naopak využijeme k dosažení co nejvyšší odborné úrovně symposia. Těšíme se na Vaši účast!

Podání přihlášky k účasti: do 17. 5. 2021

“Last minute” poster (s uvedením ve Sborníku souhrnů příspěvků): do 11. 5. 2021

Termín konání symposia: 24.-26. 5. 2021

Podání příspěvků do sborníku: do 31. 7. 2021

Kontakty
doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
WEB: www.czechfoodchem.cz
Telefon: +420 22044 3178
E-mail: czechfoodchem@vscht.cz

en_USEN