admin

6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne 2. listopadu 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MFF UK) zvou na 6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur. Letošní ročník má podtitul „Nelegitimní ovlivňování: zvyšování povědomí a odolnosti“.

Datum:               čtvrtek 2. listopadu 2023

Čas:                    09:30 – 17:00 hod. SEČ

Místo:                Pavilon IMPAKT, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8

Registrace:        (odkaz bude zveřejněn v úterý 24. října 2023)

Kontakt:             6thLRIsNationalDay@msmt.cz

Program konference, které se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních výzkumných organizací ČR, bude zahrnovat přednášky a diskuze k následujícím tématům:

  • Představení příležitostí a rizik mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovací včetně současného stavu a vize České republiky;
  • nástroje a opatření na podporu mezinárodně konkurenceschopného, silného a nezávislého sektoru vysokého školství, vědy a výzkumu na mezinárodní i národní úrovni;
  • prohloubení povědomí o problematice nelegitimního ovlivňování ve výzkumu, vývoji a inovacích a diskuze o opatřeních posilující odolnost velkých výzkumných infrastruktur;
  • sdílení zkušeností z pohledu vysokých škol, výzkumných organizací i velkých výzkumných infrastruktur.

Účast na konferenci je bezplatná a veřejná. Přihlašování je možné do 30. října, počet míst je omezený. Pro zájemce bude k dispozici živý stream a následně záznam plenárních vystoupení. Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.

Účastníci budou mít možnost zavítat i na exkurzi do prostor výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIAH-CZ, MGML, SPL-HTC a WCZV, které sídlí v trojském areálu.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se prosím neváhejte obrátit na MŠMT na níže uvedené adrese elektronické korespondence: 6thLRIsNationalDay@msmt.cz

AgroServ: kick-off meeting na ČZU

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů uspořádala kick-off meeting velkého evropského projektu AgorServ (Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition) v prostorách Auly ČZU a Potravinářského pavilonu FAPPZ ve dnech 17-18. října.

Na akci se sjelo více jak 70 zástupců 42 partnerských organizací, 8 asociovaných organizací a 24 přidružených subjektů projektu, který řídí z pozice koordinátora francouzské CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Mezi partnery konsorcia patří také italská ENEA reprezentována Dr. Claudií Zoani, koordinátorkou infrastruktury METROFOOD-RI, kterou tam představila mezi ostatními infrastrukturami. Profesorka Lenka Kouřimská, která byla spolupořadatelkou celé akce, reprezentovala ČZU a národní uzel METROFOOD-CZ.

Výsledky projektu AgroServ s rozpčtem téměř 15 milonů EUR budou mít velký dopad na budoucnost potravinového systému, zachování biodiverzity a snížení dopadu zemědělství na klima. Konsorcium bude úzce spolupracovat se zemědělci, průmyslem, občany a politiky prostřednictvím tzv. „živých laboratoří“ a směrem k vytvoření politik založených na důkazech a společně vyvinutých postupech v zemědělství.

Boosting Research and Joint Cooperation: an Agrifood System Snapshot (19 May 2022)

We are proud to announce the METROFOOD-PP Final Conference – Boosting Research and Joint Cooperation: an Agrifood System Snapshot, which will be held the 19th of May at the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest.

The conference will be organized in blended version, so it will be possible to participate either in presence or remotely.

We’re looking forward to welcoming you to the conference!

Download the Agenda

Click here to register: https://survey.metrofood.eu/index.php/925923?lang=en

Starting from the achievement of METROFOOD-PP project, with the goals and outcomes we set ourselves at supporting METROFOOD-RI to grow and move forward, the conference will represent the occasion to debate about the relevance of boosting research, cooperation, innovation, and stakeholder engagement in support to the agrifood.

The Conference will gather together representative of the scientific community and the relevant stakeholders of the agrifood system to discuss the main related challenges (with reference, e.g. to food quality & safety, traceability & transparency, digitalization, circular bioeconomy, sustainability and resilience) and share the point of view of both food businesses, covering primary production and food and drink industry, and consumers, even highlighting the importance of directly engaging all the different actors by applying multi-actor and co-creation approaches. Furthermore, the point of view of research and national metrology institutes will be considered, highlighting the importance of harmonization and standardization.

It is possible to register for both in presence and remote participation. Registration in presence will be possible until the conference venue capacity is
full (fulfilling all the necessary security conditions in relation to COVID-19). Registration for participation in presence will close the 15th of May, while registration for remote participation will close the 17th of May.
 Please note that all times in the agenda are Romanian time (EEST).

 Organizing Committee:

– Nastasia Belc, Denisa Duta, Gabriel Mustatea, Luiza Pascal, Cristina Stanciu – IBA

– Claudia Zoani, Giuseppina Del Signore, Ombretta Presenti, Emilia Pucci – ENEA

descrizione immagine

Přednášku ke Světovému dni obezity

3. března 2022 v posluchárně A III – od 14 do 15 hodin

Vážení a milí přátelé,
KMVD a METROFOOD-CZ vás srdečně zvou na přednášku věnovanou Světovému dni obezity, který letos připadne na pátek 4. března 2022.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2022 v posluchárně A III
od 14 do 15 hodin.

 

Pokud bude po přednášce někdo z Vás mít zájem si nechat na přístroji InBody přeměřit své tělesné parametry a konzultovat svou výživu, jsem vám k dispozici.

 

Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.,

prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

prof. Eva Vlková, Ph.D.

KMVD

 

Podpořeno projektem METROFOOD-CZ (MŠMT projekt č. LM2018100).

PONDĚLNÍ WEBINÁŘE

od 7. února 2022 – 8 pondělků – od 13:00 do 16:00 hodin

Webináře jsou zdarma!

potravinářská přídatná látka e171  •  alternativní zdroje bílkovin  •  výživová hodnota potravin  •  občanská věda •  rezidua pesticidů  •  potravinové podvody  •  metrologie v potravinách  •  nejistota měření  •  externí kontrola kvality •  metabolomika  •  pravost a sledovatelnost  •  sledovatelnost, kvalita potravin  •  funkční potraviny, personalizovaná výživa  •  mykotoxigenní houby a mykotoxiny  •  analýza potravinářských přídatných látek  •  nové kontaminanty životního prostředí  •  změna složení potravin  •  alternativní zdroje bílkovin (také olej)  •  referenční materiály  •  primární metody kvantifikace

 

7 Feb. 2022

2:00-3:00 PM CET – The E171 case: examples of policy-supporting research of food additives (Eveline Verleysen, Sciensano)

3:00-4:00 PM CET – Insects as a perspective food and feed source (Lenka Kourimska, CZU)

14 Feb. 2022

2:00-3:00 PM CET – High Added Value Molecules in food for better nutrition
(Nastasia Belc, IBA)

3:00-4:00 PM CET – Citizen Science, Living Labs and stakeholder engagement for innovation and sustainability (Ombretta Presenti, ENEA)

21 Feb. 2022

1:00-2:00 PM CET – Novel approaches in authentication of edible plant oils
(Jana Hajslova, UCT)

2:00-3:00 PM CET – The importance of metrology in Food Composition Databases
(Isabel Castanheira, INSA)

3:00-4:00 PM CET – Evaluation of measurement uncertainty (Zorica Arsova Sarafinovska, IJZRSM)

28 Feb. 2022

1:00-2:00 PM CET – Proficiency Testings (Fatma Akcadag, TUBITAK)

2:00-3:00 PM CET – Stable isotopes of light elements and their application in food authenticity and traceability (Nives Ogrinc, JSI)

3:00-4:00 PM CET – Non-target screening / profiling in food quality and safety control
(Jana Hajslova, UCT)

7 Mar. 2022

2:00-3:00 PM CET – Non-Traditional isotopic signatures for the high resolution geographical traceability of wine and foods (Olivier F.X. Donard, UPPA)

3:00-4:00 PM CET – Application of omics technologies to the development of functional foods (Núria Canela, EURECAT)

14 Mar. 2022

1:00-2:00 PM CET – Management of mycotoxins and trends in mycotoxin analysis
(Hayrettin OZER,TUBITAK)

2:00-3:00 PM CET – Development, validation and application of multi-class methods for the analysis of food additives (Pauline Detry, Sciensano)

3:00-4:00 PM CET – Per- and polyfluoroalkylated substances: emerging contaminants in drinking water (Jana Pulkrabova, UCT)

21 Mar. 2022

2:00-3:00 PM CET – Reformulation strategies to turn table olives nutritional and microbiological concerns to opportunities (Fani Mantzouridou & Maria Kazou, AUTH)

3:00-4:00 PM CET – Utilization of seafood sidestreams (Turid Rustad, NTNU)

28 Mar. 2022

1:00-2:00 PM CET – Proper selection and use of reference materials in food analysis laboratories (Alperİsleyen, TUBITAK)

2:00-3:00 PM CET – Stable Isotope Dilution Assays as Primary Methods for Quantitation of Trace Compounds in Foods (Michael Rychlik, TUM)

3:00-4:00 PM CET – Challeges in pesticide residue analysis (Jana Hajslova, UCT)

Explore societal engagement in research and innovation

Konsorcium METROFOOD-RI si vás dovoluje pozvat na METROFOOD-PP CONNECTOR EVENT „Explore societal engagement in research and innovation“, která se bude konat virtuálně dne 27. ledna 2022.

METROFOOD-RI – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition (www.metrofood.eu) v současné době provádí svou přípravnou fázi v rámci projektu METROFOOD-PP financovaného H2020 a hledá kooperaci a spojení s aktéry z různých geografických regionů za účelem posílení bilaterálních partnerství a vzájemně prospěšné spolupráce. Tato virtuální networkingová událost má za cíl vytvořit prostor pro dialog a multidisciplinární výměnu za účelem prozkoumání příležitostí pro společnou spolupráci s METROFOOD-RI a pro lepší přizpůsobení služeb infrastruktury požadavkům a očekáváním potenciálních spolupracovníků a partnerů.

Cílem akce je zvýšit zapojení zainteresovaných stran do výzkumu a inovací vytvořením a implementací modelu pro efektivní spolupráci mezi všemi relevantními zúčastněnými stranami, aby bylo možné reagovat na společenské výzvy související se zemědělsko-potravinářskými systémy, potravinami a výživou, sdílet různé názory a identifikovat společné zájmy a potřeby.

METROFOOD-PP CONNECTOR EVENT bude realizován ve dvou identických sekcích, v 10:00 – 12:00 CET (1. sekce) a 15:00 – 17:00 CET (2. sekce), za účelem usnadnění účasti z různých geografických oblastí. Během registrace si můžete vybrat sekci, ke které se chcete připojit.

Program je k dispozici zde: METROFOOD-PP Connector Even

Registrace je k dispozici na https://calls.metrofood-services.eu/connector-27Jan22

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi!

Konsorcium METROFOOD-RI

6th IMEKOFOODS

Food on a global market – opportunities or threats

IMEKO TC 23 „Metrology in Foods and Nutrition” & EUROLAB, organizing IMEKOFOODS 6 Conference.

Conference will be held in Dubrovnik, Croatia, 7 – 9 November 2022, with a title „Food on a global market – opportunities or threats”.

All scientists and professionals in the food area are welcome to the conference and present their achievements in food production and processing, food testing and inspection in laboratories, control agencies as well as in health institutes active in ensuring food safety and quality.

Autumn school lectures

would like to invite you to Autumn school lectures Wednesday 3. 11. 2021, 10:30-12:00 h CET Thursday 4. 11. 2021, 10:30-12:00 h CET

Topics:

Wednesday 3. 11.: IR spectroscopy backgrounds and its application for food analysis

Thursday 4. 11.: Alcoholic beverages and human being

 Lecturer: Prof. Piotr Koczoń, Chemistry Department/Institute of Food Sciences, WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, Warsaw, Poland

The lecture is in English, free of charge, supported by METROFOOD-CZ and METROFOOD-RI, and will take place through the MS Teams platform (no pre-registration required) via the following link:

Health-related effects of conjugated fatty acids (CFA)
in vivo studies

would like to invite you to Autumn school lecture Wednesday 3. 11. 2021, 8:45-10:15 h CET

Topic: Health-related effects of conjugated fatty acids (CFA) – in vivo studies

Lecturer: Magdalena Franczyk-Żarów, Ph.D., D.Sc., Associate Professor, Department of Human Nutrition and Dietetics, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, Poland

The lecture is in English, free of charge, supported by METROFOOD-CZ a METROFOOD-RI, and will take place through the MS Teams platform (no pre-registration required) via the following link.

Researchers in Food Science wanted!

We are looking for Recognised and Established Researchers in Food Science and Technology.
Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources announces new positions for senior and junior research team members for the newly forming ERA Chair holder research group under the project H2020 DRIFT-FOOD

For more info press the link below 👉 
 📌 https://www.euraxess.cz/jobs/687389
 📌 https://www.euraxess.cz/jobs/687447