Infrastruktura

Název:
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v ČR
Akronym:
METROFOOD-CZ
Vědní oblast:
Zdraví a potraviny
Příjemce:
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU v Praze)
Statutární orgán:
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – rektor ČZU
Odpovědná osoba:
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU v Praze)
Další účastníci:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) a Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP)
Webové stránky:
www.metrofood.cz, www.metrofood.eu

MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

Interakce mezi jednotlivými partnery METROFOOD-CZ jsou takové, že ČZU bude pokrývat hlavně oblast primární produkce potravin, VŠCHT se bude specializovat na vývoj, validaci a aplikaci špičkových metod analýzy potravin a činnost VÚPP bude směřována do oblastí technologie výroby potravin, aplikací vývoje a spoluprací s průmyslovou sférou.

Lenka Kouřimská

Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Koordinátorka projektu

kourimska@af.czu.cz
+420 605 870 016

Pavel Klouček

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Vědecký manažer

kloucek@af.czu.cz
+420 732 810 803

Lukáš Pacek

Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Projektový manažer

pacek@af.czu.cz
+420 775 142 181

Laura Míčková

Ing. Laura Míčková
Ekonomka projektu

mickova@af.czu.cz
+420 703 182 903

Matěj Božik

Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Manažer pro komunikaci

bozik@af.czu.cz
+420 728 235 114

Kateřina Jiralová

Bc. Kateřina Jiralová
Administrátorka projektu

jiralova@af.czu.cz
+420 777 306 099

Řídicí výbor

 • doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
 • doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
 • Ing. Marian Urban, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Šmídová, Ph.D.

OpenAccess komise

 • 5 členů – 3 z ŘV, 2 odborníci z externích organizaci
 • Nominován ŘV
 • Odborné hodnocení aplikací a témat pro výzkum otevřeného přístupu

Vědecká rada

 • Poradní orgán složený z českých i zahraničních expertů v dotčených oblastech
 • 7 členů – 2 z VI, 2 z jiných českých ESFRI, 2 akademičtí uživatelé VI, 1 zástupce MŠMT
 • Poradenství a doporučení
 • Každoroční zpráva pro ŘV
 • Sdílení informací s vědeckou radou METROFOOD-RI

Dotčené cíle udržitelného rozvoje OSN

Konec hladu
Udržitelná produkce dostatečného množství potravin
Zdraví a kvalitní život
Metody kontroly kvality a bezpečnosti potravin; výroba potravin s pozitivním dopadem na lidské zdraví
Kvalitní vzdělání
Vedoucí role univerzit, výchova mladých odporníků
Důstojná práce a ekonomický růst
Spolupráce se zaměstnavateli - agro-potravinářskými podniky, státní správou; posílení ekonomického růstu prostřednictvím vývoje nových produktů s vysokou přidanou hodnotou
Průmysl, inovace a infrastruktura
Zásadní přínos k posílení inovačního potenciálu uživatelů díky možnosti využití excelentní výzkumné infrastruktury
Odpovědná výroba a spotřeba
Odpovědná a udržitelná výroba potravin; technologie a znalosti omezující plýtvání potravinami
Partnerství ke splnění cílů
Zásadní role METROFOOD-CZ – propojuje partnery z různých sektorů zemědělství a potravinářství v rámci ČR; v rámci evropské infrastruktury METROFOOD-RI jsme partnery institucí z celé Evropy i světa, mající stejní cíl – bezpečnou a kvalitní produkci potravin